Juli 1996

Freitag, 26.07.1996

Dienstag, 23.07.1996

Montag, 22.07.1996

Freitag, 19.07.1996

Donnerstag, 18.07.1996

Mittwoch, 17.07.1996

Dienstag, 16.07.1996

Montag, 15.07.1996

Mittwoch, 10.07.1996

Donnerstag, 04.07.1996

Mittwoch, 03.07.1996

Dienstag, 02.07.1996

Montag, 01.07.1996